X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
AMD Genoa EPYC™ 9654 işlemcilerle üst düzey performans!

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1 - Taraflar

1.1: K & S AJANS - BirCPU, sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "BirCPU" olarak anılacaktır.
Müşteri: BirCPU’un servislerinden ve hizmetlerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2 - Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi

2.1: Müşteri, BirCPU’un internet sitesinden veya başka yöntemlerle hizmet almak için yapacağı başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer.

2.2: Sözleşme hizmet almaya devam edildiği sürece geçerlilidir.

3 - Tanımlar

3.1: Sunucu: BirCPU’un yönetimindeki Server (web sitesi sunumu ve e-mail hizmetlerini gerçekleştiren iş istasyonu, bilgisayar ve tüm ekipmanıyla birlikte) SUNUCU olarak anılacaktır.

3.2: Kullanıcı: BirCPU’un müşterilerine tahsis ettiği veya BirCPU’a ait sunuculara erişen, veri akışı sağlayan kişilerdir

3.3: Hosting: BirCPU tarafından sözleşme sonunda belirtilen süre kadar Müşteri’ye, Sunucu üzerinde, sözleşme sonunda belirtilen miktarda alan kiralanması ve bu alan aracılığı ile e-mail hesaplarının oluşturulması, web sitesinin barındırılması hizmetidir.

3.4: Kötü Kullanım: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler konu başlığı altındaki tüm maddeler.

3.5: Domain: Türkçe karşılığı "Alan Adı" olarak ifade edilen domain internette yayın yapılan web adreslerine karşılık verilen IP numaralarının (İnternet Protokol adres) harflere dönüştürülmüş biçimine domain denir. Örneğin 123.456.789.123 gibi bir IP numarasının harflere dönüştürülmüş biçimi alanadiniz.com olabilir.

4 - Konu

4.1: Bu sözleşme, BirCPU'ın müşteriye sunduğu servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Bu sözleşme, müşteri ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır. BirCPU'un servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden müşteriler, bu sözleşme'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

4.2: BirCPU, bu sözleşmenin duyurusunu, öncelikle BirCPU.com adresinde yer alan web sayfalarında yapar. BirCPU, sözleşmede meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. Sözleşme ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu Müşteri’ye aittir. BirCPU gerek gördüğü taktirde sözleşme içeriğinde değişiklik yapabilir. Müşteri, bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5 - Sorumluluklar

5.1: BirCPU bu sözleşmede belirtilen şartlara uyulduğu sürece belirtilen süre zarfında, belirtilen hizmetleri vermeyi taahhüt eder.

5.2: BirCPU müşteriye ait elektronik postalar, veri tabanı, web sayfaları ve diğer tüm verileri yedeklemekle yükümlü değildir. Yedekleme hizmeti ayrıca müşteri tarafından talep edildiğinde ücret karşılığında yapılmaktadır. Ancak bu durum, olası teknik hatalar, personel hatası vb. durumlarda oluşan sorunlar sonucunda verilerin doğruluğunu, güncelliğini ve verilerin eski haline getirilmesini garanti etmez.

5.3: BirCPU, internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. BirCPU, internetin özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıya sahip olduğunu kabul etmekte ve buna saygı duymaktadır. Ancak, BirCPU servislerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli kısıtlamalara başvurabilir. BirCPU, bu kısıtlamalardan dolayı oluşabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

5.4: BirCPU'un verdiği internet hizmetlerinin sürekliliği ve verimliliği kendi denetimi dışındaki kişi ve/veya kurumlara (Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcıları vb.), bilgisayar donanımları veya yazılımları, telefon veya internet hatları gibi birçok dış etkene bağlıdır. Bu nedenle, BirCPU verdiği hizmetlerde müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, hatasız ve kesintisiz bir hizmet vereceğini garanti etmez. BirCPU sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir kurumdur. BirCPU müşteriye sunulan hizmetin kalitesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak BirCPU, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

5.5: Alan adı alımı online gerçekleşmekte olup, tescil işlemi tamamlandıktan sonra, müşteri ilgili domain name’in tescil edildiğini https://bircpu.com/alan-adi internet adresindeki domain sorgulama bölümünden kontrol etmekle yükümlüdür. Yenileme işlemlerinde de Müşterinin kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. BirCPU oluşacak aksi durumlarda sorumluluk kabul etmez.

5.6: Müşteri, aldığı hizmetten yararlanacak olan kişi/kurum iletişim bilgilerini, üyelik kaydında belirtmek zorundadır. Alınan hizmet ile ilgili tüm bilgiler ancak öncelik sırasına göre; üyelik bilgilerinde yer alan elektronik postadan ve domain name’in detayında yer alan elektronik postadan talep gelmesi durumunda karşılanacaktır.

5.7: Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini kontrol panelinden BirCPU'un hiçbir onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan BirCPU hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Bildirimler

6.1: BirCPU, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini, GSM numaralarını ve sabit telefon numaralarını kullanacaktır. Hesapla ilgili her türlü bildirim e-posta, sms veya telefon ile arar şeklinde yapılabilir. Bu bilgilerin geçerli ve erişilebilir olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Bildirilen adres bilgilerinin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı oluşacak zarar sebebiyle BirCPU hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri hizmet almaya devam ettiği sürece BirCPU iletişim kanallarını kullanarak hizmetleri ile ilgili bildirimler yapabilir. Müşteri reklam amaçlı e-posta ve SMS almak istemiyorsa Müşteri Panelinden "Üye Bilgileri" sayfasına giderek bildirim ayarlarını değiştirebilir.

7 - Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

7.1: Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler maddesinin alt başlıklarında tanımlanan aktivitelerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu ana başlık altındaki tüm alt maddeler kötü kullanım kapsamındadır. BirCPU, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.2: Spam gönderimi yapılamaz. SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, BirCPU'a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda BirCPU'un sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara ve/veya sorunlara neden olabilmektedir. BirCPU servisleri kullanılarak spam gönderimi yapılamaz.

7.3: T.C. yasaları çerçevesinde korunan fikirler, sanat eserleri, markalar, telif/copyright hakları, patent hakları ve ticari sırlar gibi kişi ve/veya kurumlara ait özel haklar aleyhinde hareket edilemez. Yazılım korsanlığı, lisanssız yazılım kullanımı, warez içerikler sağlanması/kullanılması ve bu tarz içeriklere ulaşılmasına olanak sağlayan siteler ve Türkye Cumhuriyeti yasaları kapsamında suç teşkil edecek davranışlar yanı sıra, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar sergilenemez.

7.4: BirCPU'un servis ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazların kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler yapılamaz.

7.5: Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışlar gerçekleştirilemez ve/veya buna aracı olunamaz.

7.6: 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar kabul edilemez.

7.7: "Hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar sergilenemez, başkalarına ait servislere yetkisiz bir biçimde ulaşılamaz.

7.8: BirCPU müşterilerinin, kişisel ve/veya kurumsal itibarlarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilenemez. Bu durumlarda müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.9: Yürürlükteki T.C. yasalarına aykırı hareket edilemez.

7.10: Müşteri, yasak aktiviteler kapsamında ortaya çıkacak tüm zararları karşılamak zorundadır.

7.11: Müşteri, limitsiz web hosting çözümlerinde web alanını sadece web sitesi için kullanılabilir, web sitesinin üreteceği trafik veya üreteceği dosyalar limitlenmez. Ancak web hosting kavramına aykırı olarak, dosya barındırma (File Hosting), dosya paylaşımı (File Sharing), FTP Hosting veya dosya arşivleme amaçlı bir kullanıma izin verilmemektedir. Bu kapsama giren dosyalar tarafımızdan silinebilir veya hesap kullanım dışı bırakılabilir.

8 - VPS, Sanal Sunucu, Co-Location, Dedicated Sunucu Kullanımı

8.1: 7. maddede, Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler başlığı altında tanımlanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, hangi ad ve kapsamda olursa olsun sunucular (server) için de geçerlidir ve yasaktır. Yasak olduğu beyan edilen eylemlerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda BirCPU, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.2: Hizmeti kullanan müşterilerin sunucu üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin sunucudaki ve/veya diğer sunuculardaki müşterilerin güvenliğini kısmen veya tamamen tehdit etmesi ya da aldıkları hizmete zarar vermesi durumunda tüm sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. Bu tür durumlarda BirCPU, bu aktiviteleri gerçekleştiren müşterilere ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.3: BirCPU, sunucunun fiziki şartlarda sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Ancak doğal afet, sel, deprem, yangın, patlama, terör saldırısı vb ile sorumluluğu müşteriye ait olan donanım ve yazılım özelliklerinden kaynaklanan ya da Türk Telekom nedeniyle internet erişiminde ve ilgili altyapılarda oluşacak kesinti ve aksamalardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu tür bir olumsuzluğun yaşanması durumunda sunucu hizmeti alan müşteri herhangi bir hak iddia edemez.

8.4: BirCPU, olası network problemleri ya da altyapı değişikliklerinde IP adreslerini önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Bu işlemler planlı bir çalışma ise BirCPU müşterilerine 7 gün önceden bildirimde bulunacaktır. Müşteriler eğer gerekli ise kendi taraflarındaki değişiklikleri yapmakla yükümlüdürler. Müşteri tarafındaki olası gecikmelerden ya da bildirimsiz yapılan IP değişim işlemlerinden doğabilecek problemlerden BirCPU sorumlu tutulamaz. Bu tür bir olumsuzluğun yaşanması durumunda sunucu hizmeti alan müşteri herhangi bir hak iddia edemez.

8.5: BirCPU, kendi sorumluluğunda bulunan donanım ve yazılım ürünlerinde meydana gelecek hataları giderir ancak sunucu hizmetini alan müşterinin kullanımından veya sorumluluğundaki yazılım, donanım ürünlerinin özelliklerinden, üreticisinden, geliştiricisinden veya kullanım biçiminden kaynaklanan her türlü hatada müşterinin kendisinin, diğer müşterilerin ve üçüncü şahısların görebileceği zararlarda sorumluluk kabul etmez. Bu konudaki her türlü maddi, manevi sorumluluk sunucu hizmetini alan müşteriye aittir. BirCPU'un bu türdeki arızaları giderme zorunluluğu da yoktur. Ancak talep edilmesi halinde konuyla ilgili yapılması gereken işlemi “Ek Hizmetler” kapsamında değerlendirerek ücreti mukabili giderebilir.

8.6: BirCPU birden fazla kurumun/kuruluşun/firmanın/markanın servislerini kullanmaktadır. Örn. sunucularımızda bulunan işlemciler INTEL'e aittir. Kullanılan internet bağlantısı Türktelekom veya yurtdışı Türktelekom emsali firmalara aittir. Veri merkezimiz Hetzner yasalarına tabidir. Bu örnekler ve örnek olarak belirtmediğimiz birden fazla servisin yasal hakları, servis sağlayıcı firmaya aittir. Bu firmaların yasal uyarılarına BirCPU uyma garantisini verir. Servis sağlayıcı firmaların uyarısı sonucunda gereken işlemler müşteriye haber verme hakkını saklı tutarak uygulanır.

9 - Alan Adı (Domain) Tescil Hizmetleri

9.1: BirCPU, alan adları ile ilgili en üst seviye kuruluş olan ICANN sözleşmesini esas alır, müşterilerine bu sözleşme kapsamında hizmet verdiğini beyan eder. ICANN Domain Sözleşmesi: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

9.2: BirCPU, genel tescile açık gTLD ve ccTLD alan adları ile ilgili çözüm ortağı kurumlarla çalışmaktadır. Bu kurumların yasalarını uygulama hakkını saklı tutar.

10 - Yetkili mahkeme ve icra daireleri

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında BirCPU'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). BirCPU gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Top